Trương Giác
Cốt truyện

Người Cự lộc, Là người sáng lập Thái Bình đạo, Lãnh tụ khởi nghĩa Khăn Vàng, tự xưng Thiên Công tướng quân.

Khỏi cần phải nói, chí ít hắn rất biết hô khẩu hiệu.

Thiên Phú
Thiên Công Tướng Quân
Trương Giác lần lượt đánh xuống 20 sấm sét lên 3 đội địch ngẫu nhiên, mỗi sấm sét gây ST Trí Lực bằng 24% Công
Kỹ năng
Cách mỗi 20s, Trương Giác triệu hoán 4 lực sĩ Khăn Vàng cấp 1 trợ chiến ( Thuộc tính lực sĩ Khăng vàng chịu ảnh hưởng từ thuộc tính chủ tướng)
Nguyền rủa ngẫu nhiên 1 chủ tướng địch, cứ 7s lại nhận công Lạc Lôi tạo ST trí lực bằng 150% công
Khi đơn vị đội mình diệt sĩ binh địch, 20% chuyển hóa thành lực sĩ Khăn Vàng cấp 1(t.tính lực sĩ Khăn Vàng bị ảnh hưởng bởi t.tính chủ tướng)
Trương Giác ra trận, khi Khăn Vàng triệu hoán đơn vị tử vong, gây cho đơn vị địch xung quanh ST Trí Lực bằng 16% SL tối đa của bản thân