Cam Ninh
Cốt truyện

Tự Hưng Bá, người Ba Quận, thời niên thiếu làm xằng làm bậy, người xưng giặc buồm gấm, sau nương tựa Tôn Quyền trở thành danh tướng Đông Ngô .

Nhân vật đeo chuông trên cổ ngoại trừ Mèo máy, còn có Cam Ninh.

Thiên Phú
Cẩm Phàm Lưu Hỏa
Cam Ninh mỗi lần công chồng 1 tầng nộ hỏa, tích 30 lần sẽ cuồng bạo, tăng 60% tổng công, 150% ST bạo, khi kích sát mục tiêu sẽ gây cho đơn vị xung quanh mục tiêu ST võ lực bằng 150% công, kéo dài cả trận.
Kỹ năng
Tự thân tăng 20% bạo, công địch ở trạn thái trì hoãn và thiêu sẽ x2 hiệu quả 3 người ra trận: bạo cơ bản tăng 50%
SL đội mình càng cao tốc độ công càng nhanh, SL đầy sẽ tăng 40% tốc công.
Khi bản thân tấn công gây thêm tối đa 2 mục tiêu bên cạnh ST võ lực bằng 10% công.
Bản thân có 20% miễn dịch ST mưu kế, sau khi tiêu diệt đơn vị địch lần công tiếp theo tăng 40% ST.