Mã Vân Lộc
Cốt truyện

Quê Lương Châu, thuở nhỏ tập võ, là con gái Mã Đằng, em Mã Siêu, cũng là Triệu Vân thê tử.

Người nhà giỏi võ, chồng cũng giỏi võ, bản thân võ lực cũng khá giỏi.

Thiên Phú
Thương Lang Khiếu Nguyệt
Cách mỗi 18s, Mã Vân Lộc gọi 2 chiến lang tham chiến, chiến lang ưu tiên công chủ tướng, tồn tại tối đa 18s. Chiến lang kế thừa chủ tướng 40% tổng công, 25% tổng sinh lực.
Kỹ năng
Mã Vân Lộc tấn công địch thủ là chủ tướng nam thì tăng 30% sát thương.
Cứ có 1 chiến lang toàn đơn vị đội Mã Vân Lộc tăng 15% tốc độ công.
Cứ di chuyển khoảng cách 100m, đơn vị đội mình tăng 3% tổng công, 5% tốc độ di chuyển, kéo dài cả trận, tối đa cộng dồn 20 tầng. 3 tướng Tây Lương ra trận đội khinh kỵ phe mình khi công 20% khiến mục tiêu bị choáng 1s.
Tự thân tăng 20% tổng công, ra trận cùng Triệu Vân thì Mã Vân Lộc tăng thêm 10% tổng công.