Đổng Trác
Cốt truyện

Tự Trọng Dĩnh, người Lũng Tây, trưởng thành tại Lương Châu, lúc tuổi còn trẻ hành hiệp trượng nghĩa, về sau bởi vì quân quyền nắm chắc mà dã tâm bừng bừng.

Chỉ có thể nói, gia hỏa này cả một đời đều là ngoan nhân.

Thiên Phú
Hổ Lang Tâm
Khi SL Đổng Trác thấp hơn 60%, hi sinh 1 binh sĩ hiện tại có SL thấp nhất của đội, hồi cho Đổng Trác SL bằng 200% SL tối đa(CD 5s)
Kỹ năng
Mỗi 1 chủ tướng phe Quần Hùng ra trận, bản thân tăng 10% tổng SL
Khi toàn bộ binh sĩ đội của bản thân tử vong, Đổng Trác tăng 30% miễn giảm ST
Đơn vị đội mình tăng 20% tổng SL, ST sĩ binh nhận giảm 20%
Mỗi khi 1 binh sĩ địch tử vong, bản thân hồi SL bằng 1% SL tối đa 3 người ra trận: Hiêu quả tăng thêm 50%