Triệu Vân
Cốt truyện

Tự Tử Long, người Thường Sơn, dáng người hùng vĩ, trí dũng song toàn, là Tam quốc thời kì Thục Hán, một trong ngũ hổ thượng tướng.

Thiên Phú
Rồng Phá Cửu Thiên
Zhao Yun gây sát thương lực lượng lớn cho quân địch trong phạm vi rất lớn trước mặt, đồng thời gây ra hiệu ứng xuyên giáp, tồn tại trong 10 giây
Kỹ năng
Cứ sau 15 giây, 2 binh lính được thêm vào cho đến khi đủ số lượng.
Quân đội của Triệu Vân miễn nhiễm với hiệu ứng giảm tốc, mỗi khi tiêu diệt quân địch, công kích của tướng chủ lực sẽ tăng 10%, kéo dài cả trận, có thể cộng dồn tối đa 7 tầng.
Lính tăng 20% chí mạng
Tự thân tăng 20% ST, 5 Ngũ Hổ Tướng cùng ra trận phóng kỹ năng thiên phú chắc chắn phóng liên tục 2 lần