qrcode Quét để tải game

GIỚI THIỆU QUÂN SƯ DU LỊCH

 

GIỚI THIỆU

1. Quân Sư ngao du tứ phương tăng lực chiến.
2. Mảnh Quân Sư, Mảnh Vạn Năng có thể đổi lấy xúc xắc du lịch, dùng xúc xắc du lịch để đi ngao du.
3. Mỗi khu vực đều chia thành địa điểm thường và địa điểm đặc biệt, cứ đến 1 lần thì địa điểm sẽ tăng thêm 1 cấp và tăng thuộc tính tương ứng.
4. Địa điểm thường chỉ có thể tăng 1 lần, sau đó quay lại địa điểm thêm 1 lần nữa sẽ nhận ngẫu nhiên Quân Công, Xu Bạc, vàng, rương chủ tướng ngẫu nhiên, rương nguyên liệu trang bị.
5. Địa điểm đặc biệt có thể tăng cấp nhiều lần, sau đạt cấp tối đa mà vẫn quay lại địa điểm sẽ được nhận xúc xắc đặc biệt.
6. Sau tất cả địa điểm của khu vực đều được kích hoạt và đạt cấp tối đa sẽ mở khu vực lớn tiếp theo.
7. Xúc xắc đặc biệt cần lưu ý: Sau dùng có thể di chuyển quân sư với số bước theo ý muốn.
8. 5:00 mỗi ngày sẽ reset lượt du lịch thường miễn phí, tất cả quân sư tính chung số bước, nhớ kịp thời sử dụng nhé.

 

 

LƯU Ý

1. Tính năng chỉ mở khi quân sư đạt 6 sao.
2. Có thể dùng mảnh quân sư đã đạt 6 sao hoặc hồn thạch vạn năng để đổi xúc xắc thường.