qrcode Quét để tải game

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 17/06/2024

 

 

Khải bẩm Chủ Tướng,

Nhằm giúp Chủ Tướng có thêm cơ hội tề tựu,tranh đoạt thiên hạ cùng quần hùng tứ phương, Alo Chủ Tướng sẽ tiến hành liên thông một số máy chủ vào ngày 17/6/2024.

Trong quá trình liên thông, các máy chủ trong danh sách sẽ tạm bảo trì để cập nhật dữ liệu. Do đó, Chủ Tướng lưu ý để hành trình tranh bá được mã đáo thành công. Chi tiết như sau:

Nội dung liên thông:
Thời gian liên thông: Từ 13h00 – 14h30 ngày 17/6/2024.
Ảnh hưởng: Toàn bộ các máy chủ sẽ bảo trì trong thời gian trên. Sau khi hoàn tất, Chủ Tướng của các máy chủ liên thông sẽ được mở sự kiện cho máy chủ liên thông và toàn bộ máy chủ sẽ nhận quà bảo trì.
Lưu ý: Trong thời gian liên thông, chủ tướng vui lòng không login vào game hoặc tiến hành giao dịch để tránh xảy ra lỗi.

Các cụm chủ liên thông

  • Cụm 1: Xích Bích 5 – Quan Độ 4 – Kỳ Sơn 3
  • Cụm 2: Trường Bản 1-2-3-4
  • Cụm 3: Trường Bản 5 – Kinh Châu 1,2,3

Quy tắc sau khi gộp:

  • Sau khi gộp, nếu có 2 liên minh trùng tên, liên minh nào ở server sau thì sẽ bị đổi tên, Chủ Tướng có thể đổi lại tên sau khi gộp.
  • Cổng đăng nhập (chọn server để vào game) vẫn như cũ, không thay đổi. Chủ tướng ở server nào vẫn chọn server đó để vào như bình thường.
  • Người chơi có tài khoản trên cả hai server thì đăng nhập ở server tương ứng với nhân vật.
  • Người chơi cụm gộp lưu ý, không báo danh và đặt doanh Vấn Đỉnh Trung Nguyên trước khi gộp để tránh lỗi. Sau khi bảo trì gộp server hoàn tất người chơi có thể đặt doanh bình thường.