qrcode Quét để tải game

BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

▷ Thời gian: dự kiến 13h00 đến 14h00 ngày 25/05/2023
▷ Nội dung bảo trì:
Nâng cấp & Tối ưu hệ thống
▷ Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Alo Chủ Tướng – Gamota
▷ Quà bảo trì đã được gửi đến các Huynh tỷ trong thư hệ thống.
BQT Alo Chủ Tướng kính báo !