qrcode Quét để tải game

[TIÊU ĐIỂM TƯỚNG] VIÊM THẦN CHU DU

Tổng Quan:

Viêm Thần Chu Du là tướng mưu sĩ UR đầu tiên, cũng là tướng có sát thương toàn bản đồ mạnh nhất hiện tại. Đây sẽ là tướng hot nhất trong meta sắp tới vì vừa dọn boss PVE rất tốt, vừa dễ phối hợp với nhiều đội hình khác nhau với vai trò sát thương chính.

Ưu tiên về nâng cấp kỹ năng:

 

 

 

Nên ưu tiên nâng cấp kỹ năng 4 Thần Vũ Hùng Tài đầu tiên, vì kỹ năng này sẽ giới hạn sát thương nhận vào của Viêm Thần Chu Du.

Kế đến sẽ là chiêu 2 Giang Tả Chu Lang tăng công và SL cho toàn đội khi vào trận, tiếp đến là chiêu 1 Mưu Định Mà Động và cuối cùng đến chiêu 3 Phá Tà Hiển Chính xóa Debuff.

Ưu điểm:

Viêm Thần Chu Du là tướng hàng sau hoàn hảo, vừa sỡ hữu sát thương cực mạnh, thiên phú có thể gây sát thương toàn bản đồ, vưà có khả năng sinh tồn tốt với chiêu 4 (mỗi khi tấn công không nhận ST quá 20% sinh lực bản thân).

Viêm Thần Chu Du có thể kết hợp với nhiều kiểu đội hình, có thể chơi đội hình dồn sát thương độc của Tư Mã Ý, cũng có thể kết hợp với Hạ Hầu Uyên, Lữ Bố xả sát thương toàn bản đồ.

Nhược điểm:

Sát thương phụ thuộc nhiều vào thiên phú, là sát thương Trí Lực. Nếu gặp đội hình tank cứng kèm bên kia dùng mưu sĩ có khả năng kháng ST trí lực tốt thì sẽ gặp khó khăn.

Đội hình phù hợp:

Viêm Thần Chu Du phù hợp ghép đội nhất với Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý.

Gia Cát Lượng sẽ là người hút sát thương của Triệu Vân UR đối phương, còn Tư Mã Ý sẽ lãnh trách nhiệm dọn dẹp chiến trường sau khi Viêm Thần Chu Du gây sát thương mạnh lên toàn bộ đội địch.

Hàng trên thì có thể tùy biến với các tướng thuẫn binh như Tào Tháo, A Đẩu, Lăng Thống.

Khắc chế:

Long Hồn Triệu Vân và Tôn Sách ở dạng anh linh có thể lao vào hàng sau truy sát Chu Du, tuy nhiên có thể đối phó 2 tướng này bằng Gia Cát Lượng.

Khắc chế cứng nhất của Viêm Thần Chu Du thực tế là Khương Duy với khả năng tráo Viêm Thần Chu Du ra hàng trước và xử lý trước khi Chu Du có thể gây sát thương, tuy nhiên cách này đòi hỏi phải dự đoán đúng vị trí đội hình.

Một cách khác nữa là lấy độc trị độc, dùng Viêm Thần Chu Du đấu sát thương với chính Viêm Thần Chu Du, bên nào nhiều sát thương hơn sẽ có lợi thế hơn.