qrcode Quét để tải game

[TIÊU ĐIỂM TƯỚNG] HẠ HẦU UYÊN

 

Hạ Hầu Uyên người Tiêu Quận, nước Bái (thuộc Dự châu), là đồng hương với Tào Tháo. Ông là hậu duệ của Hạ Hầu Anh – người phục vụ cho Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Hạ Hầu Uyên là vị tướng xạ thủ rất rất rất mạnh được mang ra so sánh với xạ thủ đang mạnh nhất bây giờ là Ôn Hầu Lữ Bố

Cùng tìm hiểu sức mạnh của Hạ Hầu Uyên nhé:


Nội tại “Thiên Lý Bôn Tập”: Hạ Hầu Uyên cứ cách 1 giây triệu hồi 6 lưu tinh tấn công địch ngẫu nhiên, cứ mỗi lưu tinh có thể gây cho mục tiêu và kẻ địch xung quanh ST võ lực bằng 120% Công (cùng 1 kẻ địch có thể nhận nhiều lần lưu tinh tấn công).

Kỹ Năng:

Quân Kỷ Nghiêm Minh: Đội bản thân tăng 15% tổng công, 15% Bạo.

Kỳ Lợi Đoạn Kim: Khi Hạ Hầu Uyên tấn công địch có 35% xác suất giảm mục tiêu 9% chính xác, 9% Bạo kéo dài 1s.

Tranh Tranh Thiết Cốt: Khi Quanh Đội của bản thân không có chủ tướng địch, ST nhận phải sẽ không vượt quá 5.4% SL tối đa của bản thân, hiệu quả này tối đa kéo dài 40s.

Hồ Bộ Quan Hữu: Bản thân tăng 20% buff ST, 30% ST Bạo.

⛤ Đội hình kết hợp mạnh khi có tướng Hạ Hầu Uyên:

– Hạ Hầu Uyên có thể kết hợp với Gia Cát Lượng, khi ra trận có thể tăng thêm sát thương cho Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng.

– Hạ Hầu Uyên ra trận cùng Tào Tháo sẽ được tạo khiên tăng khả năng sống sót trong giao tranh, ra trận cùng Tào Phi có thể tăng tổng công và gia tăng sát thương lên kẻ thù