qrcode Quét để tải game

VINH DANH SỰ KIỆN ĐUA TOP LỰC CHIẾN SEVER VÕ THÁNH 2

Tiểu Kiểu xin thông báo tổng kết sự kiện đua top lực chiến của sever Võ Thánh 2

Dưới đây là top 10 lực chiến đội hình sau khi sự kiện kết thúc

Phần Thưởng:

Top 1 Tướng SSR+ Chu Du 3 sao, 50 cầu hiền lệnh cao, 2 rương võ hồn đỏ tuỳ chọn., 5 thú nguyên cao.

Top 2 Tướng SSR Quan Bình 3 sao, 3 thú nguyên cao, 1 rương võ hồn đỏ tuỳ chọn, 40 cầu hiền lệnh cao.

Top 3 Tướng SSR Quan Bình 3 sao, 2 thú nguyên cao, 1 rương võ hồn đỏ ngẫu nhiên, 30 cầu hiền lệnh cao.

Top 4 -10 6000 vàng, 1 thú nguyên cao, 20 cầu hiền lệnh cao.

•Lưu ý:

Quà sẽ được trao trong vòng 48h tính kể từ khi kết thúc sự kiện.

Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Top sự kiện sẽ tính theo bảng xếp hạng lực chiến đội hình trong của server [New] Võ Thánh 2 thời điểm kết thúc sự kiện 10h 08/11/2023.