qrcode Quét để tải game

[SỰ KIỆN]VÒNG QUAY THIÊN MỆNH

1. Thời gian sự kiện: 14h00 28/11 – 22h00 30/11.

2. Phạm vi: All server.

3. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Alo Chủ tướng .

4. Nội dung sự kiện: Để tham gia vào sự kiện, Chủ tướng cần phải nhấn vào mục “Nạp Landing” để nhận “Điểm Tích Lũy” sử dụng để quay vòng thưởng, khi nhấn “QUAY THƯỞNG” hệ thống sẽ trừ “Điểm Tích Lũy”, cụ thể mốc nạp và trừ điểm tích lũy như sau:

Nạp điểm tại landing sẽ nhận “Điểm Tích Lũy” để mở quà vòng quay:

Nạp 20k nhận 1 điểm.

Nạp 100k nhận 5 điểm.

Nạp 500k nhận 25 điểm.

Nạp 2000k nhận 100 điểm.

Lưu ý: Nếu sau 9 lượt quay vẫn thừa điểm thì điểm còn dư thì sẽ không được lưu cho sự kiện tháng sau, người chơi nên lưu ý nạp vừa đủ số điểm để quay.

Ấn vào QUAY THƯỞNG sẽ trừ “Điểm Tích Lũy”:

Quay lần 1: Tốn 1 điểm để nhận quà lần 1

Quay lần 2: Tốn 5 điểm để nhận quà lần 2

Quay lần 3: Tốn 10 điểm để nhận quà lần 3

Quay lần 4: Tốn 20 điểm để nhận quà lần 4

Quay lần 5: Tốn 40 điểm để nhận quà lần 5

Quay lần 6: Tốn 80 điểm để nhận quà lần 6

Quay lần 7: Tốn 160 điểm để nhận quà lần 7

Quay lần 8: Tốn 320 điểm để nhận quà lần 8

Quay lần 9: Tốn 640 điểm để nhận quà lần 9

 

Lưu ý: Nếu sau 9 lượt quay vẫn thừa điểm thì điểm còn dư thì sẽ không được lưu cho sự kiện sau, người chơi nên lưu ý nạp vừa đủ số điểm để quay.

* Quà nhận được khi quay thưởng: Mỗi lần mở sẽ nhận được 1 phần quà, quà nhận được sẽ là ngẫu nhiên 1 trong 9 phần quà trong danh sách “Phần Thưởng”, quay đủ 9 lần sẽ nhận đủ 9 phần quà.

Danh sách quà có thể nhận:

  • ♦Rương Bảo Vật Đỏ Tùy Chọn *2; Tinh Hồn thạch *80
  • ♦Heo Sữa Quay *2; Sách Kỹ Năng Đặc Cấp*5
  • ♦Rương Tướng Hào Hoa*100; Vạn Năng Thần Tướng Lệnh *30; Thời trang Người Tình Trong Mộng *1
  • ♦Thần Công Chuy *175, Đá Đột Phá *60
  • ♦Vạn Năng Thần Tướng Lệnh *5; Vàng *1000
  • ♦Vàng *2000; Lương Công Chuy *10
  • ♦Ngũ Hành phù *3; Thần Hành Lệnh *10
  • ♦Rương Bảo Vật Đỏ Tùy Chọn*1(chọn tất cả các bảo vật đỏ)
  • ♦Thần Công Chuy *70, Đá Đột Phá *20

LƯU Ý

* Quà sẽ được phát trong khoảng 12h-24h kể từ sau khi quay được trên landing.

* Nạp landing sẽ chỉ nhận điểm trên landing, không nhận được điểm VIP và không được tính vào tích nạp ingame.

* Người chơi chọn đúng nhân vật tham gia, mỗi tài khoản chỉ được báo danh 1 nhân vật, nếu chọn sai nhân vật sẽ không được chọn lại và không thể nhận quà.