qrcode Quét để tải game

[SỰ KIỆN]VÒNG QUAY TÂN NIÊN

Link Landing: https://aloct.gamota.com/landing/vong-quay-tan-nien

1. Thời gian sự kiện: 10h00 29/12 – 23h59 01/01/2024.

2. Phạm vi: All server.

3. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Alo Chủ tướng .

4. Nội dung sự kiện: Để tham gia vào sự kiện, Chủ tướng cần phải nhấn vào mục “Nạp Landing” để nhận “Điểm Tích Lũy” sử dụng để quay vòng thưởng, khi nhấn “QUAY THƯỞNG” hệ thống sẽ trừ “Điểm Tích Lũy”, cụ thể mốc nạp và trừ điểm tích lũy như sau:

Nạp điểm tại landing sẽ nhận “Điểm Tích Lũy” để mở quà vòng quay:

Nạp 20k nhận 1 điểm.

Nạp 100k nhận 5 điểm.

Nạp 500k nhận 25 điểm.

Nạp 2000k nhận 100 điểm.

Lưu ý: Nếu sau 9 lượt quay vẫn thừa điểm thì điểm còn dư thì sẽ không được lưu cho sự kiện tháng sau, người chơi nên lưu ý nạp vừa đủ số điểm để quay.

Ấn vào QUAY THƯỞNG sẽ trừ “Điểm Tích Lũy”:

Quay lần 1: Tốn 1 điểm để nhận quà lần 1

Quay lần 2: Tốn 5 điểm để nhận quà lần 2

Quay lần 3: Tốn 10 điểm để nhận quà lần 3

Quay lần 4: Tốn 10 điểm để nhận quà lần 4

Quay lần 5: Tốn 25 điểm để nhận quà lần 5

Quay lần 6: Tốn 50 điểm để nhận quà lần 6

Quay lần 7: Tốn 125 điểm để nhận quà lần 7

Quay lần 8: Tốn 300 điểm để nhận quà lần 8

Quay lần 9: Tốn 450 điểm để nhận quà lần 9

 

Lưu ý: Nếu sau 9 lượt quay vẫn thừa điểm thì điểm còn dư thì sẽ không được lưu cho sự kiện sau, người chơi nên lưu ý nạp vừa đủ số điểm để quay.

* Quà nhận được khi quay thưởng: Mỗi lần mở sẽ nhận được 1 phần quà, quà nhận được sẽ là ngẫu nhiên 1 trong 9 phần quà trong danh sách “Phần Thưởng”, quay đủ 9 lần sẽ nhận đủ 9 phần quà.

Danh sách quà có thể nhận:

  • ♦100 Mảnh Thực Thiết Thú, 330 Mảnh SSR+ Tùy Chọn ( chọn 1 trong tất cả các tướng SSR+ Tào Tháo, Chu Du, Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Khương Duy, Ôn Hầu Lữ Bố, Lăng Thống, Hạ Hầu Uyên)
  • ♦Thần Ảnh Cung, Vạn Năng Thần Tướng Lệnh*115, Rương Võ Hồn Đỏ Tùy Chọn*2
  • ♦Rương Võ Hồn Đỏ Tùy Chọn*1, Đá Tôi Luyện Bảo Vật*5
  • ♦5 Lợn Quay, 5 Sách Quân Công Đặc Cấp
  • ♦Đá Tẩy Luyện Cao Cấp *1, Vạn Năng Thần Tướng Lệnh *8
  • ♦Tư Mã Ý Hồn Thạch*30, Tứ Tượng Thạch *15.000, Rương Bảo Vật Đỏ Tùy Chọn*2
  • ♦Vạn năng thần tướng lệnh*5, Vàng*1000
  • ♦Rương Tuyệt Đại Quân Sư*1( chọn 1 trong 30 mảnh quân sư Gia Cát Lượng, Quách Gia, Hoa Đà), Đá Tinh Luyện Pháp Khí*15
  • ♦Ngũ Hành Phù*2, Vạn Năng Thần Tướng Lệnh*25

LƯU Ý

* Quà sẽ được phát trong khoảng 12h-24h kể từ sau khi quay được trên landing.

* Nạp landing sẽ chỉ nhận điểm trên landing, không nhận được điểm VIP và không được tính vào tích nạp ingame.

* Người chơi chọn đúng nhân vật tham gia, mỗi tài khoản chỉ được báo danh 1 nhân vật, nếu chọn sai nhân vật sẽ không được chọn lại và không thể nhận quà.