qrcode Quét để tải game

[SỰ KIỆN HOT] TIÊU ĐẠT MỐC MỐC NHẬN QUÀ 30/5

 Thời hạn: 0h00 sáng đến 22h00 ngày 30/5.
 Phạm vi: Tất cả các máy chủ
 Nội dung:
Trong thời hạn sự kiện, Tiêu ngân phiếu ingame đạt mốc để nhận quà sau (chỉ nhận mốc cao nhất đã tiêu):
Tiêu ngân phiếu tích lũy ingame từ 1200 ngân phiếu nhận 3 Lợn Sữa Nướng, 15 thiên lệnh, 1 Rương cường hoá sĩ binh tự chọn, 1000 vàng.
Tiêu ngân phiếu tích lũy ingame từ 4800 ngân phiếu nhận 1 rương bảo vật đỏ tuỳ chọn,5 rương cường hoá sĩ binh tuỳ chọn, 60 vạn năng thần tướng lệnh.
Tiêu ngân phiếu tích lũy ingame từ 12000 ngân phiếu nhận 20 rương cường hoá sĩ binh tuỳ chọn,800 đá tôi luyện kim , 80 Trung Hầu Ấn (đột phá SSR+ Hạ Hầu Đôn).
Tiêu ngân phiếu tích lũy ingame từ 24000 ngân phiếu nhận 1 rương võ hồn đặc biệt (chọn 1 trong 8 võ hồn), 300 đá tôi luyện đỏ ,100 mảnh thú cưỡi tuỳ chọn ( tính đến thú cưỡi Phù Dực).
 Lưu ý:
– Quà sẽ được gửi qua thư ingame trong vòng 48h kể từ khi sự kiện kết thúc.
– Người chơi sẽ chỉ nhận 1 mốc cao nhất trong mức đã tiêu. (Ví dụ người chơi tiêu 5000 ngân phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 4800 ngân phiếu và không nhận được mốc 1200 ngân phiếu).