qrcode Quét để tải game

VÕ HỒN – CÔNG CỤ TĂNG LỰC CHIẾN MẠNH MẼ CHO CHỦ TƯỚNG

Lựa chọn Võ Hồn sao cho hiệu quả? Làm thế nào để nâng cấp Võ Hồn?

Võ Hồn là chức năng mới nhất của Alo Chủ Tướng, với đặc tính giúp tướng tăng mạnh điểm lực chiến, cũng như bổ sung các hiệu ứng đặc biệt khi thu thập đủ bộ Võ Hồn.

Chức năng mở vào ngày 04 tháng 05 năm 2023

Yêu cầu: người chơi đạt cấp 40, 8 ngày sau khi ra mắt máy chủ.

Các quy tắc chung của Võ Hồn:

 

 

1. Võ Hồn sẽ tăng mạnh chỉ số máu và sát thương cho tướng và binh lính dưới quyền.

 

 

2. Võ Hồn có thể quay được bằng Võ Hồn Lệnh. Võ Hồn Lệnh có thể mua ở Chợ Võ Hồn.

 

 

3. Võ Hồn có thể được trang bị và tháo ra sau đó. Mỗi anh hùng sẽ có 4 ô Võ Hồn. Các vị trí này có thể được lấp đầy bởi các Võ Hồn cùng binh chủng với tướng (VD: Bộ Binh chỉ có thể trang bị Võ Hồn Bộ Binh, không thể trang bị Võ Hồn Cung Thủ).

 

 

4. Từ phẩm Võ Hồn Vàng và Đỏ, nếu đủ một số lượng Võ Hồn cùng binh chủng nhất định sẽ bổ sung chỉ số bộ (VD: 2 Võ Hồn Bộ Binh Đỏ sẽ cộng thêm chỉ số sát thương và máu cho binh lính dưới quyền tướng được lắp Võ Hồn). Nếu đủ bộ 4 Võ Hồn cùng binh chủng sẽ vừa bổ sung chỉ số bộ vừa bổ sung hiệu ứng bộ (VD: 4 Võ Hồn Bộ Binh Đỏ sẽ cộng thêm chỉ số sát thương và máu cho tướng, đồng thời thêm hiệu ứng giảm phòng của địch trên đòn tấn công).

5. Cường hóa: Võ Hồn có thể được cường hóa và tăng sao để tăng chỉ số cộng thêm.

6. Trùng sinh: Võ Hồn Vàng và Đỏ đã cường hóa có thể được trùng sinh, trả lại tất cả vật phẩm dùng để cường hóa.

 

 

7. Phân tách: Võ Hồn Vàng có thể bị phân hủy để nhận Linh Hư Ấn, trong khi Võ Hồn Đỏ có thể bị phân hủy để nhận Xu Tinh Phách. Linh Hư Ấn và Xu Tinh Phách đều có thể sử dụng để mua vật phẩm trong Chợ Võ Hồn